spt green line NEW

GÓI CƯỚC FIBER SAVE

STT HẠNG MỤC CHI TIẾT
1 Giá cước (chưa thuế VAT) 215.000Đ/tháng
2 Tốc độ trong nước 90Mbps
3 Tốc độ quốc tế 5Mbps
4 Phí hòa mạng (có thuế VAT) 500.000Đ/lần
5 Địa chỉ Ip Ip động

*Giá cước có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà có thể không thông báo trước.

 CÁC GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG KHÁC

ĐANG CÓ CHƯƠNG TRÌNH 

ƯU ĐÃI HÒA MẠNG INTERNET 2022

DANG KY DICH VU SPT

spttelecom Hotline 18007116 happy

Back to top