• spt - dich vụ sieu giai tri VieON - slide
  • Conference video - Quickom SPT - slide home - T42023
  • spttelecom---thanh-toan-cuoc-T11-2021--1400X550-slide
  • spttelecom-truyen-hinh-VTVcab-T112021-1400x550-slide

spt green line NEWMẪU BIỂU HỢP ĐỒNG

CUNG CẤP DỊCH VỤ SPT 

(*) Quý Khách hàng có thể tải mẫu hợp đồng dưới đây để in ấn sử dụng làm thủ tục đăng ký dịch vụ

 

A/ MẪU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DV  NỘI DUNG
A/ KHÁCH HÀNG MỚI:
1

Phiếu yêu cầu cung cấp DV Internet / Điện thoại cố định

Tải về

2

 Phiếu yêu cầu cung cấp DV Điện Thoại IP

Tải về

B/ THUÊ BAO HIỆN HỮU:
1

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ sau lắp đặt

(Mở/Khóa DV cộng thêm, thay đổi địa chỉ, đổi gói cước, di dời, ...)

Tải về

2

Phiếu yêu cầu điều chỉnh thanh toán cước

(đổi tên TB, đổi địa chỉ nhận GBC, tách ghép mã thanh toán, ...)

Tải về

3

Phiếu yêu cầu chuyển quyền sử dụng dịch

(thay đổi tên chủ thê bao mới)

Tải về

4

Biên bản chấm dứt cung cấp và sử dụng DV ĐTCĐ/Internet

Tải về

 DANG KY DICH VU SPT

 B/ MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

STT MẪU HỢP ĐỒNG DV  NỘI DUNG
1

HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Điện Thoại Cố Định

Tải về

2 HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Internet

Tải về

3  HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Điện Thoại IP (SIP)

Tải về

4 HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Tổng Đài Ảo

Tải về

5

HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ 1900

Tải về

6

HĐ Cung Cấp & Sử Dụng DV Kênh Thuê Riêng Nội Hạt

Tải về

7

HĐ Cung Cấp & Sử Dụng DV Kênh Thuê Riêng Internet

Tải về
8

Phụ Lục Cam Kết Hợp Đồng

Tải về

     DANG KY DICH VU SPT

C/ MẪU QUY TRÌNH XỬ LÝ DỊCH VỤ

STT MẪU QUY TRÌNH DV  NỘI DUNG
1

Quy trình tiếp nhận & giải quyết khiếu nại của khách hàng

Xem

2

Quy trình Thu cước - Ngăn hướng - Mở hướng - Xử lý nợ

Xem

 

spttelecom Hotline 18007116 happy

TRO VE TRANG CHU BUTTON

Back to top