Công ty SPT đã cung cấp nhiều đầu số dưới dạng các dãy số 1800 7xxx/1800 7xxxxx hoặc 1900 7xxx/1900 7xxxxxx đáp ứng nhu cầu lắp đặt sử dụng làm Tổng đài tiếp nhận các cuộc gọi đến phục vụ Bán hàng, chăm soc khách hàng, tư vấn,... cho nhiều Công ty, Tổ chức, Trường học, Bệnh viện, ....

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng DV đầu số 1800 xxxx hoặc 1900 xxxx, vui lòng xem chi tiết tại các trang giới thiệu dịch vụ dưới đây:

Dịch vụ đầu số 1800 7xxx Dịch vụ đầu số 1900 7xxx


DANG KY DICH VU SPT

Mọi thắc mắc về dịch vụ, Quý khách vui lòng gọi  1900 7116 

 

 

Back to top