1. Download file firmware theo link này: TOTOLINK-F1-V2.0.0-B20140712.1222.web

2. Gắn cáp mạng LAN kết nối máy tính với Router TOTO LINK F1. Thiết lập IP trên máy tính laptop/PC cùng lớp mạng với Router TOTO LINK F1 (mặc định ip router là 192.168.1.1/24). Tuyệt đối không dùng WIFI để thực hiện UP FIRMWARE.

3. Đăng nhập vào giao diện web thiết bị 192.168.1.1 user : admin / pass: admin

image001

Firmware hiện tại lúc chưa cập nhật.

4. Tiến hành update – click chọn Managerment >> upgrade Firmware >> click Browse chỉ đến thư mục lưu file TOTOLINK-F1-V2.0.0-B20140712.1222.web >> click Upload

image002

Chờ kết quả

image003

Finish

image004

5. Sau khi thực hiện up Firware mới, Router TOTO LINK F1 sẽ bị mất cấu hình. Cần phải cài đặt lại các thông tin cần thiết cho Router TOTO LINK F1.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật 19007116.

Back to top