spt green line NEWDỊCH VỤ CỘNG THÊM

DÀNH CHO DV ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

 

Các thuê bao điện thoại cố định SPT có thể đăng ký sử dụng thêm các dịch vụ cộng thêm để tăng tiện ích sử dụng dịch vụ điện thoại cố định theo nhu cầu như hiển thị số gọi đến, quay số tắt, ...  

 BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH CỘNG THÊM

spttelecom Bang gia DV cong them DTCD

Bảng cước trên áp dụng theo các văn bản sau:

- Quyết định số: 97/QĐ-SPT ngày 05/12/2002 của TGĐ Công Ty SPT
- Quyết định số: 101/QĐ-SPT ngày 12/12/2002 của TGĐ Công Ty SPT

- Quyết định số : 357/QĐ-SPT ngày 12/04/2005 của TGĐ Công Ty SPT
- Quyết định số: 1444/QĐ-SPT ngày 31/12/2005 của TGĐ Công Ty SPT
- Thông báo : 348/TB-SPT ngày 16/06/2006 của TGĐ Công Ty SPT

spttelecom Hotline 18007116 happy

 

Back to top