Dang ky onlinehotline 18007116email logo

spt green line NEW

Các Đơn vị trực thuộc Công ty SPT

Trung tâm Viễn thông IP (IPT)

140 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM
Tel: (+84 8) 54 040 199 Fax: (+84 8) 54 040 160
Website: www.ipt.spt.vn

Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP)

10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Tel: (+84 8) 54 040 033 Fax: (+84 8) 54 040 032
Website: www.sgp.vn

Trung tâm Điện thoại SPT (STC)

Số 90 đường số 8- Khu dân cư Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Tel: (+84 8) 54 456 868 Fax: (+84 8) 54 040 507
Website: www.stc.spt.vn

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS)

10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Tel: (+84 8) 54 040 000 Fax: (+84 8) 54 040 005
Website: www.sts.com.vn 

S-wifi

140 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM
Website: s-wifi.vn
Điện thoại: 19007116

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back to top