Đăng ký Internet   |  Hotline: 18007116   

 green line top

MẪU BIỂU HỢP ĐỒNG

& QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ SPT

 

A/ MẪU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Quý khách hàng đăng ký lắp đặt mới hoặc là thuê bao hiện hữu (dịch vụ Internet hoặc Điện thoại cố định) có thể tải về các Biểu mẫu như bảng dưới đây phù hợp theo yêu cầu sử dụng.

Quý khách hãy điền vào file mẫu tải về và gửi đến Điểm giao dịch SPT hoặc liên hệ Hotline: 1800 7116 để được hướng dẫn.

 

STT CÁC MẪU PHIẾU YÊU CẦU DV

Đối tượng sử dụng

Nội dung
1

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ viễn thông (Internet , Điện thoại cố định)

Khách hàng mới

Tải mẫu
2 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Thoai IP

Khách hàng mới

Tải mẫu
3

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ sau lắp đặt (Mở/Khóa DV cộng thêm, thay đổi địa chỉ, thay đổi gói cước, di dời, ...)

Thuê bao hiện hữu

Tải mẫu
4

Phiếu yêu cầu điều chỉnh về thanh toán cước (đổi tên TB, đổi tên địa chỉ nhận giấy báo cước, tách ghép mã thanh toán, ...) 

Thuê bao hiện hữu

Tải mẫu
5

Phiếu yêu cầu chuyển quyền sử dụng dịch (thay đổi tên chủ thê bao mới) 

Thuê bao hiện hữu

Tải mẫu

6

Biên bản chấm dứt cung cấp và sử dụng DV ĐTCĐ/Internet

Thuê bao hiện hữu

Tải mẫu

 

Quý khách đăng ký dịch vụ, vui lòng lick ngay nhé!

DANG KY DICH VU SPT

 

B/ MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SPT 

Các mẫu hợp đồng dưới đây sử dụng khi Công ty SPT đã xác nhận có thể cung cấp được dịch vụ đến Quý khách hàng. Quý khách hàng có thể tải về, điền nội dung và gửi đến Điểm giao dịch SPT hoặc liên hệ Hotline: 1800 7116 để được hướng dẫn. 

STT CÁC MẪU HỢP ĐỒNG DV Nội dung
1 Hợp Đồng Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Điện Thoại Cố Định Tải mẫu
2 Hợp Đồng Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Internet Tải mẫu
3 Hợp Đồng Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Điện Thoại IP (SIP) Tải mẫu
4 Hợp Đồng Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Tổng Đài Ảo Tải mẫu
5 Hợp Đồng Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ 1900 Tải mẫu 
6 Hợp Đồng Cung Cấp & Sử Dụng DV Kênh Thuê Riêng Nội Hạt Tải mẫu
7 Hợp Đồng Cung Cấp & Sử Dụng DV Kênh Thuê Riêng Internet Tải mẫu
8 Phụ Lục Cam Kết Hợp Đồng Tải mẫu

 

Quý khách đăng ký dịch vụ, vui lòng lick ngay nhé!

DANG KY DICH VU SPT

C/ MẪU QUY TRÌNH XỬ LÝ DỊCH VỤ 

STT CÁC MẪU QUY TRÌNH XỬ LY DV Nội dung
1

Quy trình tiếp nhận & giải quyết khiếu nại của khách hàng

Tải mẫu
2 Quy trình Thu cước - Ngăn hướng - Mở hướng - Xử lý nợ Tải mẫu

 

hotline 18007116 new

TRO VE TRANG CHU BUTTON

Back to top