Kể từ kỳ cước tháng 7/2017, Trung Tâm Điện Thoại SPT sẽ áp dụng hình thức gửi thông báo cước sử dụng dịch vụ viễn thông SPT đến các thuê bao bằng hình thức “tin nhắn SMS” vào số điện thoại di động của khách hàng, hình thức “giấy báo cước” trước đây sẽ không còn áp dụng.

 

 Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết trong thông báo dưới đây.

--- > Xem danh sách các Điểm giao dịch tại đây.

Tin Liên Quan

This album doesn't contain any items

Back to top