Cập nhật tình hình xử lý sự cố AAG

Hiện tại, việc sửa chữa sự cố đứt cáp biển AAG đã hoàn tất và bắt đầu đưa vào sử dụng. SPT xin được cập nhật đến Quý khách hàng về kết quả sửa chữa tuyến cáp biển AAG với thông tin chi tiết như sau:

- Vào lúc 20:11 ngày 12/06/2015, sau khi thực hiện cấu hình nguồn lại cho toàn hệ thống, tuyến cáp biển AAG đã được hoàn tất việc sửa chữa, tất cả các kênh quốc tế qua tuyến cáp AAG đã hoạt động bình thường.

- Sau khi theo dõi tính ổn định của các kênh này, SPT đã chính thức tiến hành chuyển lại lưu lượng Internet quốc tế sang các kênh này và bắt đầu khai thác dịch vụ.

SPT xin trân trọng thông báo thông tin đến Quý khách hàng, đồng thời rất mong Quý khách hàng kiểm tra độ ổn định của đường truyền và phản hồi lại SPT nếu có những phát sinh liên quan đến đường truyền.

SPT

Back to top